Sabotaże totaliztycznych stron przez "symulacje" UFOnautów:
(dwujęzycznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
(still to be translated into English)
Uaktualizowano:
7 stycznia 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Na tej witrynie:)

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

(Polskie tutaj:)

Sabotaże

Źródłowa replika tej strony

26ty dzień

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(English here:)

Sabotages

Source replica of this page

26th day

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy internetowe tej witryny, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

cielcza.5GBFree.com

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

energy.atspace.org

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

mozajski.freewebspace.com

prawda.20fr.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Witam na niniejszej stronie wyjaśniającej najważniejsze metody i implikacje skrytego sabotażowania komputerów oraz totaliztycznych stron internetowych. Stronę tą przygotowałem w 2002 roku, tj. w czasach kiedy na bazie materiału dowodowego jaki wówczas znajdował się w mojej dyspozycji wierzyłem głęboko, że owa "moc" dokonująca tych sabotaży, to UFOnauci skrycie okupujący i eksploatujący naszą planetę. (Wówczas NIE była mi jeszcze znana zasada postępowania Boga opisana w punkcie #A2.2 strony o nazwie totalizm_pl.htm - która stwierdza coś w rodzaju, że "dla nadrzędnych powodów, Bóg zawsze dyskretnie zaopatruje nas w potwierdzenia rzekomej prawdy tego w co głęboko wierzymy i na wierzeniu czego bazujemy swoje działania.) Kiedy jednak w 2007 roku dokonałem odkryć najlepiej wyjaśnionych np. w punkcie #L2 totaliztycznej strony magnocraft_pl.htm, czy w punkcie #G4 totaliztycznej strony god_proof_pl.htm, owe sabotaże wcale NIE ustały. Owa zaś ich długotrwałość uświadomiła mi wówczas, że faktycznie to są one rodzajem ilustracji i wiadomości adresowanej NIE do mnie osobiście, a do wszystkich czytelników totaliztycznych stron. Wszakże jeśli tylko czytelnicy ci zechcą, mogą oni łatwo odnotować efekty owego sabotażowania, a w ten sposób naocznie się przekonać o jego faktyczności. To zaś kieruje każdego zainteresowanego na trop aż całego szeregu interesujących wniosków inspirowanych treścią niniejszej strony. Przykładowo, do wniosku (1), że "każda niedogodność komplikująca lub utrudniająca nasze życie ma swego autora oraz istotny powód dla którego się pojawia". Albo do wniosku (2), że "wszystkie niedogodności lub utrudnienia faktycznie są też rodzajem ilustratywnych lekcji kierowanych do wszystkich którym dają się one we znaki". Wszakże, podobnie jak w przypadku opisywanych tu sabotaży, każdy dotykany przez nie, NIE może ich uniknąć, oraz w relatywnie łatwy sposób każdy może osobiście odnotować ich istnienie i działanie. Ponadto do wniosku (3), że "bez względu na to kto nam uprzykrza życie, my wszyscy mamy moralny obowiązek podejmowania swej grupowej obrony". Albo do wniosku (4), że "nasz moralny obowiązek obrony grupowej ma m.in. na celu zmuszenie nas do poszukiwania, znajdowania i upowszechniania odpowiedzi na pytanie 'kto i dlaczego uprzykrza nam życie' ". Tylko bowiem kiedy wszyscy dotykani przez owe uprzykrzanie poznają prawidłową odpowiedź na to pytanie, metody obrony jakie w jej wyniku opracujemy i podejmiemy mogą stać się naprawdę efektywne.
* * *
Już w jakiś czas po napisaniu niniejszej strony odkryłem w 2007 roku, że wehikuły UFO oraz UFOnauci są tymczasowymi "symulacjami", a nie trwałymi tworami - tak jak trwałe są np. nasze samochody czy my sami. Więcej na temat owej "symulacji" UFO i UFOnautów można sobie poczytać z innych totaliztycznych stron, np. z punktów #K1 i #K2 na stronie day26_pl.htm. Owo tymczasowe "symulowanie" UFO i UFOnautów zmienia drastycznie filozoficzną wymowę tej strony. Nie zmienia jednak faktów opisanych na tej stronie.


Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Nieustanne sabotażowanie publikowania mojego dorobku:

Motto: "Gdy ktoś zechce kogoś pobić, kij zawsze się znajdzie."

       Około 1988 roku przypadkowo "wdrepnąłem" w odkrycie, które później okazało się paskudnie wpływać na całe moje życie. Owo odkrycie jest opisane dokładniej na mojej autobiograficznej stronie (O mnie - Prof. Jan Pająk). Tutaj jedynie wyjaśnię w skrócie, że dostarcza ono formalnego dowodu naukowego - całkowicie udokumentowanego rzeczowym materiałem dowodowym, na szokujący fakt że od początka czasów nasza cywilizacja jest sekretnie okupowana oraz eksploatowana przez bliskich krewniaków ludzi. Ci nasi skryci okupanci ostatnio są nazywani "UFOnautami", jednak w przeszłości zwykliśmy ich nazywać "diabłami", "egipskimi, greckimi, rzymskimi, lub hinduskimi bogami", "czarownikami lub czarownicami", "magami lub czarnoksiężnikami", itp. Wyglądają oni identycznie do ludzi, dlatego mogą się mieszać z naszym tłumem i nikt nawet nie odnotuje że nie są oni którymiś z nas. Jednym z następstw tego mojego odkrycia diabolicznych okupantów Ziemi jest, że od czasu owego odkrycia zarówno ja sam, jak i moje publikacje, są nieustannie prześladowane i wyciszane z iście diaboliczną furią. Szersze opisy większości form jakie owe prześladowania i wyciszanie przyjmują, dostępne są na w/w stronie autobiograficznej O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk). Na niniejszej stronie dokładniej opiszę jedynie tą część owego wyciszania i sabotażowania, która dokonywana jest na moich stronach internetowych oraz na komputerach jakich używam. Ponieważ jednak jestem pewien że dokładnie te same co na mnie metody sekretnego sabotażowania i wyciszania nasi kosmiczni okupanci używają również na innych ludziach których skrycie prześladują, warto aby z niniejszą stroną zapoznali się wszyscy ci którzy już czynią, lub będą czynili w przyszłości, coś istotnego dla naszej cywilizacji. Wszakże wiedząc jakie są metody tego skrytego sabotażowania, z całą pewnością je później rozpoznają kiedy to i oni sami, oraz ich kostruktywna działalność, też padną ofiarami podobnych skrytych sabotaży owych diabolicznych okupantów Ziemi.
       Nieustanne sabotażowanie wszystkich stron internetowych które ja opublikowałem jest prawdopodobnie jednym z najłatwiejszych do odnotowania oraz jednym z najczęściej odnotowywalnych przez innych ludzi sposobów na jakie manifestuje się owa szatańska furia moich prześladowców z UFO. Sabotażowanie to jest jednak bardzo zręczne i przewrotne - tak jak zresztą wszystko co tylko czynią owi sekretni okupanci naszej planety. Zawsze bowiem jest ono organizowane w taki sposób aby wyglądało jak przypadek, zbieg niekorzystnych okoliczności, zepsucie, działanie sił natury, itp. - znaczy wyglądało jak wszystko poza tym czym faktycznie jest, czyli bezpardonowym sabotażowaniem. Stąd ogromnie trudno jest wskazać palcem kto za nim się kryje i jak go dokonuje. Ponadto, metody owego sabotażowania są tak liczne, zaś ich zmyślność tak różnorodna, że jest niemal niemożliwym aby wszystkie je zidentyfikować i opisać.
       Ja już od dosyć dawna jestem świadomy istnienia tego zmyślnego sabotażowania moich stron i mojej działalności. Dlatego w miarę swoich skromnych możliwości staram się je nieustannie dokumentować. Faktycznie też dla opisania sabotaży stron totalizmu przez owych szatańskich podmieńców opracowałem nawet niniejszą stronę internetową - całkowicie sabotażom tym poświęconą. Strona ta nosi nazwę sabotaże. Polecam jej pełne przeglądnięcie. Niestety, sposobów na jakie sabotażowane są strony internetowe które ja publikuję jest tak wiele, są one tak trudne do wykrycia i do udokumentowania, oraz sposoby te zmieniają się tak szybko, że nie jest możliwym opisanie ich wszystkich. Stąd te sposoby sabotażowania które zdołałem już poodkrywać i które opisuję na niniejszej stronie o computerowych sabotażach UFOnautów, reprezentują jedynie małą kroplę w ogromnym morzu skrytej działalności owych diabolicznych okupantów Ziemi. Niemniej ciągle warto je poznać, bowiem dają one jakieś pojęcie jak zmyślne i jak różnorodne są metody sabotażowania używane przez owe istoty. Sprawę wypunktowywania owych sabotaży pogarsza też fakt, że owi skryci okupanci naszej planety są wysoce inteligentni, oraz że czytają oni uważnie moje strony internetowe. Natychmiasty więc po tym kiedy ujawnię jakąs metodę sabotażowania której oni używają, istoty te zmieniają tą metodę na zpełnie odmienną. W ten sposób niemal wszystkie konkretne przykłady sabotażowania, które ja ujawniam na niniejszej stronie o sabotażach, wprawdzie miały miejsce w przeszłości, jednak nie w każdym opisywanym tutaj przypadku da się je też nadal odnotować na moich stronach aż do dzisiaj.
       Jak już to podkreśliłem powyżej, owych metod sabotażowania jest ogromnie dużo. Dla szerszego ich poznania polecam wiec zapoznanie się z niniejszą stroną o sabotażach. Jednak aby dać czytelnikowi już tutaj jakiś przedsmak jak zmyśle i szatańskie są niektóre z tych metod, poniżej przytoczę chociaż kilka ostatnio odnotowalnych ich przykładów. Pierwszym z tych przykładów jest szczególny rodzaj rzekomego błędu którego komunikat pojawia się często przy załadowywaniu niektórych stron totalizmu. Komunikat ten jest relatywnie łatwo wygenerować, zaś po jego wywołaniu straszy on odwiedzających moje strony bardzo efektywnie. Przykładowo, kiedy na początku 2007 roku fala takich komunikatów została powprowadzana do niemal wszystkich moich stron internetowych, proporcja ludzi którzy zaniechali oglądania tych stron już po pierwszym rzuceniu na nie okiem faktycznie się potroiła. Używając bezpiecznego i prostego języka HTML, zasymulowałem tu w uproszczeniu przykład wyglądu tego komunikatu. Przykład ten przytaczam poniżej. Pokazuję go tu jednak tylko jeśli czytający życzy sobie go zobaczyć. Aby go zobaczyć należy kliknąć na następujący guzik:
Aby zaś komunikat ten zniknął, trzeba kliknąć w nim na "OK". Oczywiście, taki nachalnie pojawiający się komunikat rzekomego błędu zniechęca do oglądania moich stron wszystkich co bardziej bojaźliwych i powierzchownie myślących oglądających. Tymczasem jego wprowadzanie do moich stron jest dla podmieńców-UFOnautów bardzo proste. Podmieńcy ci po prostu podmieniają na moich stronach internetowych kod wywołania mojego "licznika odwiedzin", na kod wywołania ichniego "specjalnego" licznika odwiedzin który wysyła na moją stronę jeden z komunikatów takich rzekomych błedów. Ten specjalny licznik odwiedzin opracowany przez UFOnautów-podmieńców jest więc rodzajem "konia trojańskiego" za pomocą którego wprowadzją oni komunikaty błędów na moje strony. Jak dotychczas odkryłem już kilka takich "specjalnych liczników odwiedzin" opracowanych przez podmieńców, które często podmieniane są na liczniki odwiedzin których ja używam. Jeden z przykładów tych ichnich "specjalnych liczników odwiedzin" który mogę tytaj ujawnić ma adres www.numbernumber.net. (Ja sam nigdy nie używałem liczników odwiedzin oferowanych pod owym adresem, niemniej linki do tych liczników tajemniczo i bez przerwy pojawiają się na moich stronach.) Oczywiście ja staram się eliminować te konie trojańskie z moich stron kiedy tylko odnotuję że zostały one podmienione pod któryś z moich własnych liczników odwiedzin. Ponieważ jednak ja prowadzę wiele stron totalizmu, zaś podmieńcy-UFOnauci podmieniają mi owe liczniki praktycznie bez przerwy, zawsze na którychś z moich stron owe "konie trojańskie" nadal dokonują swojej sabotażowej działalności.
       Kolejnym przykładem zniechęcania do oglądania moich stron był komunikat który na początku maja 2007 roku zaczął pojawiać się w wyszukiwarce "Google" na czwartej i następnych stronach googlowskich wyszukiwań referujących do moich opracowań. Komunikat ten stwierdzał co następuje, cytuję: In response to a legal request submitted to Google, we have removed 1 result(s) from this page. If you wish, you may read more about the request at ChillingEffects.org. (W moim luźnym tłumaczeniu: "w odpowiedzi na nakaz sądowy, usunęliśmy 1 wynik z niniejszej strony. Jeśli zechcesz, możesz poczytać sobie więcej na temat tego nakazu pod ChillingEffects.org".) Oczywiście, faktycznie ów nakaz sądowy wogóle ani nie dotyczył moich stron internetowych ani nie miał ze mną nic do czynienia. Jednak jakiś podmieniec-UFOnauta który zdołał wkręcić się cichcem do Google aby sekretnie sabotażować działalność owej organizacji, umieścił owo straszące wszystkich ludzi ostrzeżenie na stronach odnoszących się do moich opracowań i do mojej osoby. Odniósł on też tym swój przewrotny cel. Wszakże takie ostrzeżenie wyraźnie zniechęcało do oglądania moich stron wszystkich co bardziej bojaźliwych i co bardziej podejrzliwych poszukujących. W rezultacie czytelnictwo moich stron w maju 2007 spadło do jedynie połowy tego z poprzedniego miesiąca. Interesujące w całym tym skrytym zniechęcaniu do czytania moich stron jest też jak starannie podmieńcy-UFOnauci unikają dostarczenia namacalnych dowodów na poprawność moich słów, oraz jak uważnie obserwują oni każdy mój ruch. Zaledwie bowiem w kilka godzin poźniej po tym jak w dniu 30 maja 2007 roku umieściłem tu niniejszą informację o owym googlowskim zwodniczym komunikacie, komunikat ten nagle zniknął i przestał pojawiać się w Google jakby nigdy go tam nie było. Podobnie szybko znika też każdy inny materiał dowodowy na sekretną okupację Ziemi przez moralnie upadłych UFOnautów, jaki tylko opiszę na swoich stronach internetowych. Oczywiście, powyższe to tylko małe przykłady z ogromnego oceanu sabotaży. Inne manifestacje owych sabotaży obejmują, między innymi, deletowanie przez podmieńców zgłoszeń moich stron internetowych do wyszukiwarek, deletowanie całych moich witryn internetowych (długa lista moich witryn wydeletowych przez UFOnautów jest podana w "Menu 4" na końcu polskojęzycznego wykazu), zmienianie tekstu na moich stronach, sabotażowanie ilustracji na moich stronach internetowych (np. ich zaciemnianie), skryte wprowadzanie błędów do moich ilustracji i do oprogramowania stron, podmienianie liczników odwiedzin na moich stronach, itd., itp. - po dalsze szczegóły patrz następne części niniejszej strony o sabotażach.
       Ponieważ wszystko co popularyzuje wyniki moich badań jest zawsze przedmiotem jakiegoś skrytego choć efektywnego sabotażu, czytelnik może w bardzo łatwy sposób sam się przekonać na własnej skórze, że owo skryte sabotażowanie moich wysiłków jest faktem a nie mitem. Wystarczy bowiem aby czytelnik zaczął jakoś popularyzować wyniki moich badań, a natychmiast coś się zdarzy co zasabotażuje i wysiłki czytelnika. Z kolei takie zdarzenie, które faktycznie będzie skrytym sposobem zasabotażowania również i działań czytelnika, dostarczy mu namacalnego dowodu że to co tutaj wyjaśniam na temat ukrytej okupacji naszej planety przez ostatnie kilka tysiącleci, jest szokującą prawdą. Przy okazji czytelnik też odkryje jeszcze jedną metodę za pomocą której owi przewrotni UFOnauci są w stanie skrycie zasabotażować czyjeś działania.
       Na zakończenie tego punktu chciałbym tutaj podkreślić, że faktyczne istnienie opisywanych tutaj upartych oraz nachalnych sabotaży stron które ja publikuję zawiera w sobie dosyć istotną wiadomość. Ponieważ wielu czytelników widzi oznaki sabotażowania moich stron, jednak przeacza ową wiadomość którą sabotaże te pośrednio sobą przekazują, poniżej przytoczę tą wiadomość w formie słownego opisu. Stwierdza ona co następuje. Na przekór, że wielu ludzi uparcie odmawia odnotowania tego faktu, na planecie Ziemia wysoce realistycznie "symulowana" jest sytuacja jakby ludzkość była sekretnie okupowana i eksploatowana przez swoich szatańskich krewniaków, którym to krewniakom strony ujawniające ową sekretną okupację Ziemi są ogromnie NIE na rękę. Doskonale zaś dla wszystkich widocznym dowodem na faktyczne istnienie owej "symulowanej" okupacji, jest między innymi właśnie fakt upartego, zmyślnego, oraz nieustającego sabotażowania totaliztycznych stron internetowych które ja publikuję. Kiedy więc następnym razem czytelnik napotka coś zmyślnego co albo będzie mu utrudniało oglądnięcie moich stron, albo też będzie go do oglądnięcia tego zniechęcało, zamiast poddawać się zwodniczemu działaniu tego czegoś, powinien on raczej potraktować to jako zachętę aby na przekór wszystkiego strony te jednak przeglądnąć. Wszakże stara prawda stwierdza, że wszystko co jest nie na rękę naszym wrogom, okazuje się być bardzo istotne dla nas samych.


#A2. Dlaczego UFOnauci sabotażują strony totalizmu oraz dlaczego jest istotne abyśmy poznali opisy najczęstszych sabotaży dokonywanych przez UFOnautów na stronach totalizmu:

       W swoich poglądach na UFOnautów ludzie są dosyć niekonsekwentni. Przykładowo, sporo z ludzi wprawdzie przestało już zaprzeczać, że UFOnauci pokonują setki lat świetlnych przestrzeni kosmicznej aby przylecieć na Ziemię. Jednak ciągle wielu z nich zwyczajnie nie mieści się w głowie, że UFOnauci potrafią obsługiwać nasze komputery. Jeszcze większe zdumienie i rezerwacje budzą wśród ludzi odkrycia, że UFOnauci znają na tyle dobrze nasze PC, że z łatwością potrafią zasabotażować działanie owych komputerów. Podobnie niekonsekwentni są ludzie w sprawie wyglądu UFOnautów. Chociaż bowiem literatura UFOlogiczna przelewa się od raportów zaobserwowania UFOnautów którzy wyglądają identycznie do ludzi, ciągle mało komu w głowie się mieści, że owi wyglądający identycznie jak ludzie UFOnauci mogą mieszać się z ludzkim tłumem na Ziemi oraz mogą sabotażować ludzką działalność jako agenci UFOnautów przez folklor ludowy nazywani podmieńcami.
       Jak się okazuje, głównymi ofiarami sabotaży owych "UFOnautów-podmieńców" padają strony internetowe totalizmu. Wylistowane są one tutaj w "Menu 4" z lewego marginesu. Faktycznie też strony totalizmu są niemal jedynymi stronami na Ziemi, na których bez większych trudności można na własne oczy zobaczyć dowody sabotażowej działalności UFOnautów na Ziemi. (To właśnie z powodu owej tendencji UFOnautów do nieustannego wyrządzania ludziom zła, istoty które dzisiaj nazywamy "UFOnautami" w dawnych czasach nazywani byli "diabłami" lub "zastępami Szatana"). Wyjaśnienie dlaczego strony internetowe totalizmu są tak zaciekle sabotażowane przez UFOnautów (tj. przez owe dawne "diabły"), najbardziej wyczerpująco zostało udzielone aż na kilku totaliztycznych stronach internetowych - np. patrz strony pochodzenie zła czy 26ty dzień, a także w podrozdziale A3 z tomu 1 monografii [1/4]. Streszczając je tutaj w wielkim skrócie, to monografie naukowe jakie można sobie nieodplatnie sprowadzić za pośrednictwem zarówno niniejszej strony internetowej, jak i za pośrednictwem innych stron totalizmu związanych z nią za pośrednictwem "Menu 4", demaskują sobą szatańską działalność na Ziemi owych moralnie zdegenerowanych, chociaż technicznie wysoko postawionych, pasożytniczych istot z kosmosu. Istoty te są rodzajem zawodowych złodziei, rabusiów i złoczyńców rodem z kosmosu. Sianie zła wśród słabszych i mniej zaawansowanych technicznie od siebie cywilizacji, jest więc ich głównym zawodem i powołaniem. Przykłady demaskowania szatańskiej działalności UFOnautów na Ziemi można znaleźć w tomach 1 i 15 monografii [1/4] (szczegolnie patrz tam podrozdziały A3 i U3.7.1), oraz w tomie 4 monografii [8] (szczególnie patrz tam podrozdzial E1), zaś w streszczeniu również na stronie internetowej o UFOnautach. Te złodziejskie istoty ukradły gdzieś innym cywilizacjom dosyć zaawansowany rodzaj urządzeń napędowych, jakie wytwarzają zjawisko migotania telekinetycznego opisane dokładniej na stronie o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji, oraz w podrozdziałach L2 monografii [1/4]. Urządzenia te pozwalają im na stanie się niewidzialnymi dla ludzkich oczu i kamer. Za ich pośrednictwem istoty te bez ustanku ukrywają się więc przed ludźmi. Dlatego dotychczas szerzyły one zło na Ziemi w sposob iście bezkarny (wszakże ludzie nie mogli ich zobaczyć - nie mieli więc pojęcia że istoty te faktycznie istnieją). Pechowo dla nich, niemal wszystkie monografie dostępne poprzez strony internetowe totalizmu (wyszczególnione tutaj na lewym marginesie), demaskują zarówno zgniłą moralność owych istot, jak i sposoby na jakie można zaobserwować ich niemoralne działania. Właśnie dlatego strony totalizmu poddawane są przez owych UFOnautów nieustannemu sabotażowaniu. Ponadto monografia [1/4] w podrozdziale U3.8 wyjaśnia jak można stwierdzić pobliską obecność poprzednio umykających przed naszym wzrokiem UFOnautów. Wyjaśnia też, że masowo ostatnio filmowane szybkimi kamerami wideo oraz pokazywane w internecie tzw. rods to faktycznie miniaturowe wehikuły UFO jakie ukrywają przed ludźmi swoją obecność poprzez chowanie się poza zasłoną owego "stanu migotania telekinetycznego". (Dlatego właśnie monografia [1/4]. stanowi obiekt szczególnie zaciekłego sabotażu UFOnatów.)
       Proponuję więc aby dokładniej pooglądać sobie opisywane tutaj przykłady sabotażu stron totalizmu przez UFOnautów. Zwykle ludzie nie wierzą, że UFOnauci cokolwiek psują osobiście na naszej planecie. Ta strona dostarcza więc sprawdzalne przez każdego przykłady takiego celowego psucia.
* * *
       Istnieje aż kilka powodów dla jakich poniżej prezentuję sposoby i dowody sabotażowania stron internetowych totalizmu przez UFOnautów. Najważniejsze z nich są jak następuje:
      (1) Dowody te wyjaśniają dlaczego, na przekór że istnieje tyle stron internetowych prezentujących totalizm, oraz na przekór że totalizm jest promowany przez tak dużą liczbę oddanych mu ludzi, ciągle tak trudno jest zdobyć publikacje i ilustracje które go opisuja. (Co nie powinno dziwić, wszakże jedno z tzw. praw moralnych stwierdza, że wszystko co moralne i dla nas korzystne, zawsze jest także bardzo trudne bo wznosi to nas pod górę pola moralnego.)
       (2) Sabotażowanie dokonywane przez UFOnautów zawsze jest tak szatańsko zaprojektowane, aby wyglądało ono jak zbiegi okoliczności, wypadki, przypadki, naturalne popsucia, działania sił natury, naturalne zjawiska, itp. To właśnie z powodu dokonywania zła na Ziemi w tak niezauważalny sposób, UFOnauci byli w stanie eksploatować nas przez około 40 000 lat i niemal nikt nie dopatrzył się ich istnienia i szatanskiej działności przeciwko ludzkości. Dlatego po poznaniu na przykładzie stron totalizmu, na czym polegają te nieodnotowalne metody sabotażowania dokonywanego przez UFOnautów, każdy potem już bez większego trudu zdoła odnotować skutki takich sabotaży również i we wszelkich innych dziedzinach.
       (3) Sabotażowanie stron totalizmu jest jedynie jednym z przejawów nieustannego ataku UFOnautów na naszą cywilizację. Najważniejsze powody dla których UFOnauci tak zaciękle atakują ludzkość i sabotażują praktycznie niemal wszystko na naszej planecie, wyjaśnione zostały na licznych odrębnych stronach internetowych totalizmu, np stronach nazywanych 26ty dzień, Columbia, WTC, Katowice, Aleksander Możajski, tornado, itp. Z kolei omówienie z innego punktu widzenia niektórych z opisanych tutaj metod sabotażowania witryn totalizmu zaprezentowane jest na stronie FAQ - częste pytania. Poznanie tych informacji otwiera więc nasze oczy na tragizm sytuacji w jakiej ludzkość aktualnie się znajduje.


#A3. Jaki jest cel tej strony:

       Głównym celem tej strony jest ujawnienie chociaż najczęstszych metod sabootażowania stron totalizmu przez "symulacje" UFOnautów. Stąd najważniejszym powodem dla którego strona ta została opracowana, jest ostrzeżenie czytelnika że takie skryte sabotażowanie stron internetowych faktycznie ma miejsce. Wszakże, skoro "symulacje" UFOnautów dokonują tego sabotażowania na stronach totalizmu, z całą pewnością dokonują oni również podobnych sabotaży na stronach innych ludzi którzy także dołożyli coś konstruktywanego i istotnego dla dobra naszej cywilizacji. Tyle tylko, że inni ludzie nie poznali się jeszcze na szatańskości działań UFOnautów na Ziemi, nie potrafią więc odróżnić sabotaży dokonywanych skrycie przez UFOnautów od przypadków, zbiegów okoliczności, zepsuć, działań natury, itp. Kiedy jednak czytelnik zapozna się z metodami sabotażowania używanymi przez UFOnautów przeciwko totalizmowi, wówczas on albo ona będzie w stanie także rozpoznać te same metody gdy użyte one zostaną przeciwko niemu lub niej, lub użyte przeciwko komus kogo czytelnik zna już doskonale.
       Dodatkowym celem tej strony, jest zainspirowanie czytelnika do własnych badań i poszukiwań prawdy. Wszakże wynikiem takich badań i poszukiwań prawdy może być nowy sposób myślenia i widzenia naszej rzeczywistości - np. taki jak ten opisany dokładniej w punktach #L1 do #L5 z totaliztycznej strony o nazwie magnocraft_pl.htm i w punktach #G4 i #G3 z totaliztycznej strony god_proof_pl.htm.
       Oto więc opisy najczęstrzych form sabotażu UFOnautów dokonywanego na stronach internetowych totalizmu.


Część #B. Sabotażowanie komputerów użytkowników z pomocą tzw. "pętli sabotażowej" ukrytej w dzisiejszych mikroprocesorach:


#B1. Co to takiego "pętla sabotażowa" w mikroprocesorach naszych komputerów?

       "Pętla sabotażowa" jest to obecnie najbardziej niezwykła, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjna metoda sabotażowania przez UFOnautów tych komputerów, które starają się przeglądać strony totalizmu. Metodę tą z musu studiuję już od dosyć długiego czasu. Wszakże komputerem który UFOnauci sabotażują najbardziej intensywnie jest zawsze ten którego ja używam. Wnioski do jakich doszedłem w swoich studiach tej metody sabotażowania ludzkich komputerów są raczej szokujące, aczkolwiek wielu ludzi uważa je za kontrowersyjne. Sugerują one bowiem coś, czego na obecnym etapie ani nie jestem w stanie udowodnić, ani nawet udokumentować. Niemniej moim zdaniem ciągle warto opisać tutaj tą metodę sabotażowania, bowiem wiedząc "co jest grane" czytelnicy będą w stanie odnotować teraz jej używanie przez UFOnautów na ich własnych komputerach PC. Ponadto jej opis umożliwi innym badaczom UFO wzięcie pod uwagę tej motody sabotażowania w swoich analizach zachowania UFOnautów na Ziemi. Oto więc jej opis.
       Analiza dotychczasowych obserwacji nad sposobami sabotażowania moich komputerów przez UFOnautów sugeruje, że od pierwszej chwili upowszechnienia się PC, UFOnauci zdołali jakoś wprowadzić do mikroprocesorów tych komputerów swoją sekretną pętlę sterującą. (Prawdopodobnie ktoryś z projektodawców komputerowych mikroprocesorów jest UFOnautą.) Pętla ta początkowo miała nieco ograniczony zakres sabotażowania, bowiem w komputerach PC budowanych około 1980 roku umożliwiała UFOnautom wypaczanie tylko znaków wystukiwanych na ich klawiaturze, oraz wyświetlanie bardzo prostych komunikatów na ich ekranach. Jednak począwszy od mikroprocesorów wyprodukowanych po 2000 roku, owa pętla sabotażowa została tak udoskonalona, że obecnie pozwala ona UFOnautom na dokonywanie praktycznie dowolnych sabotaży w naszych komputerach PC.


#B2. Jak działa owa "pętla sabotażowa" z mikroprocesorów naszych komputerów?

       Z moich analiz zasady działania tej pętli wprowadzonej przez UFOnautów wynika, że działa ona w dwóch trybach pracy, mianowicie:
       (a) Typowo niezakłóconego przepływu informacji przez nasz komputer. W ten sposób, zawsze kiedy pętla ta NIE została właśnie WŁĄCZONA przez pobliskiego UFOnautę, nasz komputer działa i zachowuje się tak, jakby pętli tej zupełnie w nim nie było.
       (b) Warunkowego bocznikowania tego przepływu informacji w pętle ze znajdującym się w pobliżu, chociaż ukrytym przed naszym wzrokiem komputerem UFOnautów. W ten sposób informacje przetwarzane przez nasz komputer, które przepływają pomiędzy mikroprocesem tego PC a jego peryferiami, przez ową "pętlę sabotażową" są tak przekierowywane, aby najpierw przepływały przez ów pobliski (niewidzialny dla ludzi) komputer UFOnautów.
       Typowo, czyli w przypadku kiedy nie ma żadnego UFOnauty w pobliżu danego komputera, lub w przypadku kiedy UFOnautów nie interesuje informacja którą dany komputer przetwarza, owa pętla pozostaje wyłączona. Dany komputer działa wówczas dokładnie tak jak ludzie wierzą iż on działa - czyli przetwarzane informacje przepływają przez niego w sposób niezakłócony. Kiedy jednak UFOnauci zechcą coś zasabotażować na danym komputerze, wówczas włączają oni działanie owej pętli. Po jej włączeniu pętla ta powoduje, że przepływ informacji pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną danego komputera oraz jego peryferiami zaczyna następować w dużej pętli przebiegającej poprzez pobliski (ukryty) komputer UFOnautów. Z kolei owo przekierowanie przepływu informacji do komputera UFOnautów umożliwia im sterowanie końcową lub/i początkową formą tej informacji bez konieczności wprowadzania swoich zmian do software które nasze komputery używają. Całe bowiem wypaczanie owej informacji następuje w komputerze UFOnautów. Przyjmuje ono przy tym formę albo deformowania tego co nasza klawiatura kieruje na wejście do komputera, albo też deformowania tego co procesor naszego komputera przygotował do wyświetlenia na ekranie lub do zapisania na pamięci dyskowej. To zaś oznacza, że komputery UFOnautów są w stanie wprowadzać sabotaże do informacji przetwarzanej przez nasze komputery zupełnie bez potrzeby poznawania budowy i działania software które nasze komputery używają. Ich sabotaże stają się też niezależne od rodzaju systemu operacyjnego i innego software używanego przez sabotażowane komputery. Faktycznie też sabotaże te pozostają skuteczne przy dowolnym systemie operacyjnym i dowolnym software zainstalowanym na sabotażowanym komputerze.


#B3. Jakie są następstwa zadziałania "pętli sabotażowej" z mikroprocesorów naszych komputerów?

       W wyniku końcowym owo przekierowanie informacji przez "pętlę sabotażową" tak aby przepływała ona przez pobliski (ukryty przed ludzkim wzrokiem) komputer UFOnautów powoduje, że niewidzialni dla ludzkich oczu UFOnauci mogą spowodować dowolne zachowanie się danego komputera w krytycznej dla nich chwili. Przykładowo, jeśli niewidzialnemu dla nas UFOnaucie zaglądającemu nam przez ramię kiedy pracujemy na swoim komputerze, przestaje się podobać to co czynimy, wówczas może on spowodować, że nagle używany przez nas program się zawiesi, albo przełączy się na jakiś nieznany nam tryb działania, albo wyświetli komunikat jakiegoś dziwnego błędu, albo że część wyświetlanego przez niego obrazu zostanie wymazana czy zastąpiona jakimś innym obrazem. UFOnauta ten może też nagle spowodować, że nasz komputer zacznie się zachowywać jakby złapał wirusa (pomimo że wirusa tego w nim brakuje), albo że plik jaki zachowujemy na dysku wcale nam się nie zachowa, albo że jakiś klawisz odmówi działania, albo że jakiś wybrany fragment wyświetlanego przez nas obrazu zostaje wymazany, itp., itd. W sumie, owa sekretna pętla sterująca w mikroprocesorach z naszych komputerów powoduje, że komputery te wcale NIE słuchają nas, a słuchają stojących przy nas oraz niewidzialnych dla naszych oczu UFOnautów. Poprzez zaś takie skryte przejęcie kontroli nad naszym komputerem, UFOnauci są w stanie zasabotażować w wybrany przez siebie sposób praktycznie każdą naszą działalność na danym komputerze która im się tylko przestaje podobać.
       Za pośrednictwem owej "pętli sabotażowej" UFOnauci są też w stanie wprowadzać softwarowo do naszych komputerów rzekome usterki, które faktycznie nie istnieją w rzeczywistości. Usterki te zostały bowiem jedynie odpowiednio zaprogramowane w ich (ukrytych) komputerach. Przykładowo mogą oni spowodować, że dowolny wybrany przez nich klawisz naszego komputera przestanie działać. Albo spowodować, że za każdym razem kiedy w naszym WORDzie wyciskamy literę "ó", litera którą naciśniemy po owej literze "ó" już nam się nie wyświetli. Albo spowodować, że za każdym razem kiedy sprobujemy się połączyć z określoną stroną internetową, nasz komputer się wyłączy lub pokaże nam jakąś specyficzna planszę rzekomego błędu. Albo spowodować że nasz komputer się zachowuje jakby miał wirusa, chociaż wirusa tego wcale w nim nie ma. Itd., itp.


#B4. Jak odróżnić zwykłe zepsucia od efektów zadziałania "pętli sabotażowej" z mikroprocesorów naszych komputerów?

       Oczywiście, czasami komputery mogą nam się zwyczajnie popsuć. Problem jednak polega na tym, że dotychczas ludzie wszelkie nieprawidłowe zadziałania naszych komputerów zwalali na karb owych zepsuć. Tymczasem zepsucia są źródłem tylko małej części naszych problemów z komputerami. Spora bowiem część tych problemów wywodzi się właśnie ze skrytych sabotaży dokonywanych przez niewidzialnych dla nas UFOnautów używających opisywanej tutaj "pętli sabotażowej". Przykładowo, obserwacje i estymacje dokonywane w moim własnym przypadku umożliwiają oszacowanie, że nie mniej niż około 95% problemów jakie mam z komputerami wywodzi się z nieustannych skrytych sabotaży dokonywanych przez UFOnautów praktycznie we wszystkim co tylko czynię z użyciem komputerów . Tylko zaś mniej niż około 5% moich problemów wywodzi się z faktycznych ich zepsuć.
       Na szczęście dla nas, skryte sabotaże UFOnautów dokonywane na naszych komputerach za pośrednictwem opisywanej tutaj "pętli sabotażowej" posiadają cały szerek atrybutów które są dla nich unikalne. Wszystkie owe atrybuty wynikają bezpośrednio z zasady generowania owych sabotaży poprzez przekierowywanie przepływu informacji w pętlę przechodzącą poprzez komputer UFOnautów. Jeśli więc wie się na co zwracać uwagę, owe unikalne atrybuty umożliwiają nam odróżnianie przypadków kiedy nasz komputer został skrycie zasabotażowany przez UFOnautów, od przypadków kiedy faktycznie nastąpiło jego zepsucie. Z kolei nasza świadomość przypadków kiedy UFOnauci sabotażują to co czynimy powoduje, że karmę za uczucia jakie owe popsucia w nas wywołały wyślemy bezpośrednio do UFOnautów. Wyrażając to innymi słowami, warto wiedzieć kiedy UFOnauci nam coś sabotażują, bowiem wówczas obciążamy ich karmą za ów sabotaż powodując że przestaje on uchodzić im bezkarnie. (Aby zilustrować to przykładem, w miejscu w którym pracuję od 2001 roku zatrudniło się aż kilku UFOnautów zgodnie z tym co wyjaśniłem na stronie kosmici. Ich główne zadanie polega na sabotażowaniu wszystkigo co czynię. Kilku z nich zdołałem już rozpoznać, na przekór że wyglądają i zachowują się podobnie do ludzi. Od jakiegoś też czasu karmę za każdy sabotaż swego komputera i zdrowia zacząłem uczuciowo przerzucać na tych UFOnautów którzy za sabotaż ten byli odpowiedzialni. Karmy tej nigdy przy tym NIE kieruję do konkretnego UFOnauty, a pozwalam jej samej znaleźć tego co bezpośrednio zawinił w danej sprawie. Jak też odnotowałem, jednemu z owych UFOnautów z mojej pracy komputer zaczął się psuć niemal równie często jak mój własny. Także jego zdrowie zaczęło nawalać niemal równie często jak moje własne zdrowie. Jak się więc domyślam, przepływ mojej karmy bezpośrednio do niego ujawnia, że większość sabotaży które mnie dotykają nakazywana jest właśnie jemu do zrealizowania. Domyślam się również, że sam ów UFOnauta został poświęcony przez swoich własnych przełożonych jako królik doświadczalny. Powtarzalnie wystawiają go oni bowiem na zwroty mojej karmy jakby tylko po to aby się przekonać, czy moje metody przesyłania im karmy okażą się skutecznymi.)
       Wylistujmy więc sobie teraz te cechy skrytych sabotaży UFOnautów dokonywanych na naszych komputerach za pośrednictwem omawianej tutaj "pętli sabotażowej", które pozwalają na ich odróżnienie od zwykłych zepsuć komputerów. Oto owe cechy:
       (i) Sabotaże te mają "softwarowy charakter". Praktycznie to oznacza, że ujawniają się one tylko wówczas kiedy niewidzialny dla nas UFOnauta znajdujący się właśnie w naszym pobliżu, zechce zasabotażować coś co własnie czynimy. W pozostałych przypadkach nasz sprzęt działa bez zarzutu - tak jak zawsze powinien.
       (ii) Zawsze polegają one na przekierowywaniu informacji w jej drodze pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi oraz CPU naszego komputera, oraz na puszczaniu tej informacji w pętlę wiodącą przez komputer UFOnautów (gdzie UFOnauci mogą ją łatwo zasabotażować(. Przykładowo, sabotaże te mogą wyeliminować wynik naciskania wybranych klawiszy czy klikania na naszą mysz, mogą wyświetlić jakiś komunikat na naszym monitorze, mogą zmienić format wyświetlanego okienka, mogą zablokować jakieś funkcje naszych programów, itd., itp.
       (iii) Nie daje się ich "naprawić". Praktycznie to oznacza, że nawet jeśli wymienimy hardware lub programy które posądzamy że są źródłem danego problemu czy zepsucia, po jakimś czasie problem ten lub zepsucie pojawią nam się ponownie. Wszakże UFOnauci mają go zaprogramowanym w swoim własnym komputerze i włączają dla nas jego objawy kiedykolwiek tylko im to pasuje. Przykładowo, mam brata który wierzy że jego komputer załapał jakiegoś niemożliwego do usunięcia wirusa. Kilkakrotnie bowiem formatował swój dysk twardy i instalował zupełnie od nowa cały system operacyjny i wszystkie oprogramowanie. Kiedy jednak potem usiłował napisać do mnie email, lub poczytać moje strony internetowe, jego niezwykły "wirus" ujawniał się ponownie. Brat jest przy tym okropnym sceptykiem w sprawach UFO i zupełnie mi nie wierzy kiedy go informuję, że UFOnauci celowo odcinają go od regularnej łączności ze mną właśnie za pośrednictwem opisywanej tutaj "pętli sabotażowej" istniejącej od początku w mikroprocesorze jego komputera.
       (iv) Na przekór różnego charakteru, sabotaże te zawsze podpierają jakiś konkretny cel okupacyjny UFOnautów na Ziemi. Przykładowo, wszelkie sabotaże jakich ja doświadczam, zawsze mają ten sam cel uniezmożliwiania, utrudniania, lub opóźniania upowszechniania się totalizmu na Ziemi. Z kolei opisane powyżej sabotażowanie komputera mojego brata zawsze ma na celu utrudnienie mu komunikowania się ze mną oraz uniemożliwienie mu zapoznania się z materiałem dowodowym który na temat UFOnautów publikuję na stronach internetowych totalizmu.
       (v) Pojawiają się na innych komputerach których też używamy. Opisywane tutaj "pętle sabotażowe" istnieją we wszystkich ziemskich komputerach. Kiedy więc zniecierpliwieni niesprawnością jednego komputera zechcemy wykonać tą samą pracę na innym komputerze, np. z Cyber Cafe, nagle albo ten sam problem, albo inny problem jednak do niego bardzo podobny, pojawia się i na owym nnym komputerze, sabotażując i tam naszą pracę. Powodem jest, że niewidzialny dla naszych oczu UFOnauta po prostu podążył z nami do tego innego komputera i tam włączył albo ten sam, albo też bardzo podobny, sposób sabotażowania naszej pracy.
       (vi) Czasami UFOnauci dadzą się przyłapać na włączaniu tego sabotażowania. Przykładowo, ja często ich przyłapuję jak obezwładniają mi jakieś działanie komputera, które normalnie daje pozytywne wyniki. Aby podać tutaj przykłady, to relatywnie często po kliknięciu na klawisz "save" ("zachowaj"), komputer jakiego właśnie używam tylko udaje że zachowuje to co mu nakazałem, jednak praktycznie nic nie zachowuje. Dlatego obecnie nauczyłem się zawsze sprawdzać, czy faktycznie wykonuje on to co mu nakazałem - np. po nakazaniu "save" ("zachowaj") sprawdzam czy dany plik faktycznie zachował się na dysku. Z kolei w WORDzie relatywnie często UFOnauci obezwładniają mi funkcję "find" ("znajdź") - co sabotażuje moje zamierzenia i dodaje mi pracy. Dlatego często przed użyciem sprawdzam tą funkcję na słowie co do którego wiem że zostało użyte w tekście i wiem gdzie je znaleźć. Dopiero kiedy się przekonam, że UFOnauci właśnie jej nie zasabotażowali, używam tej funkcji do poszukania słowa jakie potrzebuję (w przeciwnym wypadku funcja pokazuje mi że słowa tego nie ma w danym tekście, na przekór że ono tam występuje i to aż w kilku miejscach.)
       (vii) Sabotaż ten zwykle nie manifestuje się kiedy chcemy go zademonstrować szefom, fachowcom, lub wskazać w serwisie naprawczym. Wszakże gdyby się ukazywał, szefowie lub w serwisie starali by się go naprawić. Stąd ludziom łatwiej by wówczas przyszło wydedukowanie że jest to celowy sabotaż a nie przypadkowe zepsucie.
       (viii) Czasami można sobie udowodnić że dana ustarka jest sabotażem UFOnautów o charakterze softwarowym. Przykładowo, niemal w każdym komputerze jakiego ja używam, UFOnauci obezwładniają softwarowo jakiś klawisz, a czasami nawet kilka klawiszy. W ten sposób wszakże dodają mi pracy i wprowadzają pomyłki do pisanego tekstu. (Np. w komputerze na jakim piszę niniejszy tekst, UFOnauci używają omawianej tutaj "pętli sabotażowej" aby spowodować swoim programem, że nigdy mi się nie napisze litera którą wystukuję po każdej literze "ó" jaką właśnie napisałem. W ten sposób UFOnauci zmuszają mnie abym dodatkowo tracił czas na ponownie analizowanie napisanego tekstu i na dodawanie do niego wszystkich owych liter które zostały opuszczone po literach "ó".) W komputerze jaki posiadałem przed niniejszym i używałem od 1996 aż do 2004 roku, UFOnauci obezwładnili mi omawianą tutaj pętlą aż kilka cyfer (np. cyfry 5, 6, 7 i 8). Aby je napisać musiałem więc albo je kopiować albo też wprowadzać je poprzez użycie ich kodów. Czyli owym sabotażem UFOnauci również utrudniali i spowalniali moje działania. Jak jednak wówczas się przekonałem, po położeniu komputera na podłodze i po rozpocząciu pisania w pozycji leżącej na podłodze, owo obezwładnienie klawiszy zawsze ustępowało. Oczywiście, aby ustąpić na podłodze musiało ono mieć charakter softwarowy, a nie charakter trwałego uszkodzenia komputera. Ponadto jego zanikanie na podłodze ujawnia szatańskość metod działania UFOnautów oraz ich chęć naprowadzania nas na błędne rozumowanie. Początkowo bowiem owo zanikanie obezwładnienia klawiszy na podłodze brałem za dowód, że UFOnauci muszą jakoś fizycznie psuć owe klawisze i że psucie to przestaje im się podobać kiedy położenie komputera na przygruntowej podłodze zmusza ich do telekinetycznego wnikania pod zimną i mokrą ziemię aby zrównać swoje położenie z pozycja mojego komputera. Dopiero niedawno odkryłem, że UFOnauci zaprzestawali obezwładniania moich klawiszy aby celowo "wywodzić mnie w maliny" i przez dłuższy czas uniemożliwiać mi odkrycie istnienia opiswanej tutaj "pętli sabotażowej".


Część #C. Sabotażowanie stron totalizmu na serwerach:


#C1. Zasada sabotażowania serwerów przez UFOnautów, czyli "pętla bocznikująca przepływ informacji":

       Jak się okazuje, owa zasada przepuszczania informacji przez pętlę w celu jej zasabotażowania, tak bardzo odpowiada UFOnautom że używają jej również dla sabotażowania serwerów. W celu więc sabotażowania stron internetowych, UFOnauci powprowadzali do oprogramowania serwerów które są pod ich kontrolą specjalne wstawki przekierowujące informację w pętlę. Pętla ta powoduje, że zanim dana informacja przesłana zostaje do użytkownika, najpierw jest ona kierowana do przetworzenia przez programy kontrolowane przez UFOnautów. Tam informacja ta może zostać zdeformowana lub całkowicie zasabotażowana, jeśli UFOnautom nie odpowiada jej treść.
       Najłatwiej wprowadzanie do serwerów owej pętli sabotażowej zaobserwować na stronach totalizmu zainstalowanych na serwerach z domen "20m.com", 20fr.com", oraz "50megs.com". Przykładowo, jeśli po wyświetleniu na własnym komputerze jakiejś strony totalizmu zainstalowanej na owych serwerach, ktoś zaglądnie do kodu źródłowego owych stron, wówczas odkryje że w tagu "anchor" pokazującym ilustracje totalizmu pojawia się dodatek do względnego adresu danych ilustracji. Dodatek ten przyjmuje formę przekierowywania odwołań do owych ilustracji do specjalnego foldera sabotażowego o adresie /i/cgi/. Zamiast więc przykładowo pokazywać adres ilustracji jako 14/14_ja01_p.gif który ja oryginalnie zaprogramowałem i pod którym umieściłem wymaganą ilustrację, na serwerze adres ten zostanie zamieniony na inny adres o postaci /i/cgi/14/14_ja01_p.gif. Do tego nowego adresu ani ja, ani inni użytkownicy serwera, nie mają już dostępu. Kiedy zaś dana ilustracja przekierowana zostaje w pętlę przez ów adres, UFOnauci są w stanie ją łatwo zasabotażować na dowolny sposób.
       Aby na własne oczy się przekonać o istnieniu tej formy skrytego sabotażowania, wystarczy sobie otworzyć dowolną ilustrowaną stronę totalizmu zainstalowaną na wskazanych powyżej serwerach. Następnie należy ukazać sobie kod źródłowy owej strony poprzez kliknięcie w "Internet Explorer" na klawisze "View" a potem "Source". Potem zaś należy znaleźć w kodzie źródłowym owej strony miejsca gdzie wywoływane są poszczegółne ilustracje za pośrednictwem tagu "a" (tj. "anchor"). Jak tam można na włąsne oczy się przekonać, do adresów poszczegółnych ilustracji dodana będzie owa pętla przekierowująca je do foldera /i/cgi/ do którego zwykli użytkownicy nie mają dostępu. Warto też odnotować, że w oryginalnych kodach źrółowych danej strony, które można sobie łatwo sprowadzić poprzez kliknięcie w "Menu 1" na pozycję źródłowa replika tej strony, owej wstawki przekierowującej wcale nie ma.
       Interesująca była reakcja UFOnautów działających na liście internetowej totalizmu, kiedy około 2003 roku starałem się tam przedyskutować omawiane tutaj przekierowywanie informacji poprzez ów skryty folder sabotażujący /i/cgi/. Jak wówczas odryłem, UFOnauci ci na 1000 sposobów starali sie mnie odwieść od myśli że owa wstawka ma cokolwiek do czynienia z zamiarem sabotażowania informacji. Oczywiście, w przypadku kiedy ktoś ponownie wysunie takie argumenty, wóczas warto zadać mu pytanie: jeśli wstawka ta nie ma na celu manipulowania przepływającą informacją to po co wogóle ją wprowadzać do stron klientów danego serwera. Z kolei jeśli ktoś manipuluje już przepływającą informacją, to jak może twierdzić lub gwarantować że jej nie sabotażuje.


#C2. Sabotażowanie przez UFOnautów ilustracji ze stron totalizmu - szczególnie tych które ujawniają prawdziwy wygląd wehikułów UFO:

       Ilustracje ze stron totalizmu są w chwili obecnej pierwszymi obiektami sabotażu UFOnautów. Sabotażowane są one też najbardziej zajadle, uparcie i systematycznie. Powodem jest prawdopodobnie, ze ilustracje te ujawniają prawdziwy wygląd wehikułów UFO. Tymczasem, zdaniem UFOnautów, ludzie nie powinni wiedzieć jak wehikuły UFO naprawdę wygladają. Wszakze kosmiczni bandyci i rabusie jacy przybywają na Ziemię w owych wehikułach UFO starają się ukrywać przed ludźmi swoją nieustanną obecność na Ziemi. Najczestrza forma sabotażu przez UFOnautów ilustracji ze stron totalizmu polega na uszkadzaniu tych ilustracji. Do uszkadzania najczęściej przy tym wybierają oni te ilustracje, które uznają za szkodliwe dla ich interesów na Ziemi - przykładowo ilustracje jakie ujawniają prawdziwe kształty wehikułów UFO. Oto przykłady dwóch ilustracji ze stron internetowych totalizmu (tj. Rys. F9 (b) oraz O9 (d) z monografii [1/3] i [1/4] - jakie ujawniają prawdziwy wygląd wehikułów UFO). Przykłady te pokazują owe ilustracje w poprawnej formie (tj. przed ich uszkodzeniem przez UFOli), oraz już po ich uszkodzeniu przez UFOli:

Poprawny rysunek

Rys. F9(b) z [1/4] przed zasabotażowaniem.
    
Juz po sabotażu

Rys. F9(b) z [1/4] już po jego zasabotażowaniu.


Poprawny rysunek

Rys. P9(d) z [1/4] (tj. O9(d) z [1/3]) przed zasabotażowaniem.
    
Juz po sabotażu

Rys P9(d) z [1/4] (O9(d) z [1/3]) już po zasabotażowaniu
przez UFOnautów.
Przykład 1: Sabotażowanie ilustracji już po ich zainstalowaniu na serwerach i po wytestowaniu ich poprawnego wyświetlania się.

       Z powodu tego systematycznego uszkadzania przez UFOnautów ilustracji totalizmu, jeśli któraś z nich pokazuje się tylko częściowo - tak jak na powyższym przykładzie, albo wogóle nie chce się pokazać, zawsze jest to oznaką owego skrytego sabotażu UFOli. Ja bez przerwy naprawiam strony jakie UFOnauci w ten sposób uszkadzają, poprzez wymienianie uszkodzonych ilustracji na nowe. Jednak UFOnauci niemal bez przerwy mi je psują. Początkowo uważałem, że muszą oni stawiać wielu swoich programistów na owo psucie ilustracji. Wszakże to co jednego dnia ponaprawiałem czasami już następnej nocy zostawało popsute. Obecnie jednak wiem, że owego popsucia dokonują oni softwarowo, poprzez pętlenie plików ilustracyjnych przez własne software sabotażujące - tak jak to wyjaśniłem w punkcie #B1 powyżej.

       Środki zaradcze: Kiedy ktoś napotka taką zasabotażowaną ilustrację na jakiejs stronie totalizmu, powinien kliknąć na daną ilustracje aby sprawdzić czy jej powiększenie ukaże się w poprawnej wersji. Jeśli zaś to nie pomoże, powinien wówczas sprawdzic tą samą ilustrację na innych stronach totalizmu, aż znajdzie stronę na jakiej ciągle nie została ona zasabotażowana. Stamtąd zaś może sobie ją załadować do własnego komputera. Dobrze jest przy tym odnotować fizyczną nazwę pliku zawierającego ową ilustrację, oraz opisy co ilustracja ta sobą przedstawia. Wszakże na stronach internetowych te same ilustracje (z tymi samymi nazwami plików) używane są w całym szeregu publikacji i stron totalizmu. Zawsze istnieje więc jakieś prawdopodobieństwo, że UFOle nie zdążyli jej popsuć na wszystkich stronach totalizmu.
       Innym środkiem zaradczym jest sprowadzenie do własnego komputera repliki źródłowej strony lub publikacji którą chce się przeczytać - tj. sprowadzenie sobie z różnych stron totalizmu zarówno całego tekstu tej publikacji, jak i wszystkich jej rysunków. Jak dokonać owego zreplikowania danej strony lub publikacji wyjaśnione to zostało na stronach "FAQ - częste pytania" oraz "źródłowa replika tej strony". Należy też odnotować, że czytelnicy mogą sobie załadować do własnego komputera już gotową replikę źródłową każdej strony totalizmu - tak jak zostało to wyjaśnione na owych stronach FAQ - częste pytania lub replikuj dostępnych przez "Menu 1" i "Menu 2". (Aby sobie załadować tą replikę, dla większości niewielkich objętościowo stron totalizmu wystarczy w "Menu 1" kliknąć na pozycję źródłowa replika tej strony. Odnotuj jednak, że jeśli po takim kliknięciu replika się nie załaduje, to albo oznacza iż na danym serwerze/witrynie replika ta NIE mogła zostać udostępniona zainteresowanym np. z powodu ograniczeń pamięci, albo też że właśnie zostałą ona zasabotażowana przez UFOnautów. W takim wypadku należy zmienić serwer używając adresów podanych w "Menu 4" lub "Menu 3", a potem spróbować replikę tą załadować sobie z następnego serwera.)


#C3. Uniemożliwianie przez UFOnautów załadowania tekstu ze stron totalizmu - szczególnie tekstu najważniejszych dla totalizmu monografii [1/4] i [8]:

       Innym objawem owego skrytego sabotażu stron totalizmu jest kiedy dany plik nie chce się załadować z określonej strony internetowej. Ten sabotaż UFOnauci zwykle realizują poprzez pozmienianie uprawnień dostępu do owego pliku na danym serwerze. (Odnotuj, że wszystkie pliki ze stron internetowych totalizmu oryginalnie są zaprojektowane jako dostępne i ładowalne dla każdego użytkownika.)

       Środki zaradcze: Niemal jedynym co w takim przypadku daje się uczynić, to spróbować załadować sobie daną publikację z którejś następnej strony totalizmu na jakiej również ją wystawiłem. Wiedząc bowiem że UFOnauci tak zajadle sabotażuja strony totalizmu, każde z totaliztycznych opracowań wystawiam aż na kilku stronach równocześnie.


#C4. Kłamliwe informowanie użytkowników, że dana strona jakoby nie istnieje:

       Jeszcze inny częsty objaw sabotażu UFOnautow polega na przebiegłym wyświetlaniu informacji (zamiast wyświetlenia danej strony), że dana strona jakoby nie istnieje. (Informacja ta niemal zawsze jest klamliwa, bowiem wszystkie strony wylistowane w "Menu 4" powtarzalnie są testowane i z całą pewnością na krótko wcześniej ciągle istniały.)

       Środki zaradcze: W takim przypadku należy spróbować połączyć się z daną stoną ponownie, albo natychmiast, albo też po jakimś czasie. Czasami pomaga łączenie się z nią bezpośrednio nie poprzez wpisanie jej adresu w swojej wyszukiwarce, a poprzez jej odwiedzenie linkiem z innej strony totalizmu.


#C5. Nieustanne deletowanie stron totalizmu:

       Od czasu do czasu UFOle stosują jeszcze jedną formę dosyć brudnego sabotażu, mianowicie deletują oni niektóre strony internetowe totalizmu. W deletowaniu tym są przy tym dosyć szatańscy - najpierw odczekują aż włożę w daną stronę wiele pracy dla jej zbudowania, a dopiero potem ją deletują. (Najwyraźniej chodzi im o jak najdłuższe zajmowanie mnie "syzyfową pracą".) Tylko przez okres 2 lat licząc od początku 2003 roku, UFOnauci-podmieńcy wydeletowali następujące strony internetowe totalizmu (wydeletowali też kilka stron już wcześniej, jednak początkowo nie rejestrowałem swoich strat w tej "bitwie o totalizm"):

(1) extraordinary.20fr.com (wydeletowana około 15 stycznia 2003 roku)
(2) extraordinary.20m.com (wydeletowana około 15 stycznia 2003 roku)
(3) extraordinary.batcave.net (wydeletowana około 25 lutego 2003 roku)
(4) cierniowaprawda.republika.pl (wydeletowana w grudniu 2003 roku)
(5) healing.o-f.com (wydeletowana w styczniu 2004 roku)
(6) totalizm.freeyellow.com (wydeletowana w kwietniu 2004 roku)
(7) freeenergy.agreatserver.com (wydeletowana w maju 2004 roku)
(8) free_energy.b0x.com (wydeletowana w maju 2004 roku)
(9) morals.b0x.com (wydeletowana w maju 2004 roku)
(10) propulsion.hostrocket.com (wydeletowana w lipcu 2004 roku)
(11) wroclaw.i6networks.com (wydeletowana około 6 sierpnia 2004 roku)
(12) mozajski.i6networks.com (wydeletowana około 1 października 2004 roku)
(13) magnocraft.nbci.com (wydeletowana 4 października 2004 roku)
(14) extraordinary.150m.com (wydeletowana około 1 listopada 2004 roku)
(15) n.1asphost.com/1970 (wydeletowana w grudniu 2004 roku)

       Pełny wykaz stron totalizmu które UFOnauci-podmieńcy wydeletowali mi od od początku 2003 roku aż do dzisiaj przytoczony został w Menu 4 - zaraz po wykazie podanych tam polskojęzycznych stron. Proponuję tam zagladnąć, bo wykaz ten jest zastraszający i wysoce wymowny.
       Jak przy tym widać, z jakichś powodów UFOnauci szczególnie się oni uwzięli na deletowanie strony o nazwie "extraordinary" (tj. "niezwykłość"). Prawdopodobnie z badań przyszłości wiedzą, że ta właśnie strona im w jakiś sposób najbardziej zaszkodzi. Za każdym więc razem kiedy mi ją wydeletują, ja zakładam ją ponownie, tyle że na innym serwerze. Najnowsza strona o tej nazwie, którą założyłem w dniu 10 lutego 2005 roku, ciągle istniała pod adresem extraordinary.biz.ly kiedy niedawno ją tam sprawdzałem (miejmy nadzieję że ciągle istnieje tam i dzisiaj).


#C6. Pomniejszanie limitu transferu:

       Kolejne sabotaże jakimi UFOle często gnębią strony totalizmu, to naniesienie zmian w rejestrach serwera, tak aby wyglądało że dana strona przekroczyła już swój miesięczny limit transferowania. W rezultacie serwer zamyka dostęp do danej strony aż do końca danego miesiąca czy dnia (z kolei w następnym miesiącu czy dniu, zaraz na jego początku UFOle powtarzają ten swój szatański trick). Poniżej pokazałem informację, jakiej wyświetlenie na niemal przez nikogo nie odwiedzanej stronie "prawda.20fr.com" spowodowane zostało właśnie poprzez owo zamanipulowanie limitami transferu. (Kliknij na podpis przykładu 2 poniżej aby sobie oglądnąć informację wyświetlaną w efekcie takiego sabotażu.)

Tu powinna być wyświetlona strona prawda_20fr.html.

Przykład 2: Sabotażowanie poprzez zmniejszanie do zera limitu transferu.

       Ciekawostką powyższego przykładu sabotażowania limitu transferu jest, że według moich obserwacji objęta nim strona "prawda.20fr.com" jest odwiedzana relatywnie rzadko. Aby więc jakoś uzasadnić takie jej niespodziewane zamkniecie z powodu rzekomego przekroczenia limitu transferu, w casach kiedy UFOle dokonali "podkręcania" owego limitu, jednocześnie dla zakamuflowania swojego sabotażu podkręcili mi takze i licznik odwiedzin tej samej strony. W rezultacie, licznik odwiedzin owej strony, w przecigu tylko jednej nocy podskoczyl do góry o wartość aż około 20 000 rzekomych odwiedzin. Tymczasem ta właśnie strona normalnie odwiedzana jest tylko przez około 10 ludzi na dzień.
       Jak wynika z moich obserwacji rozwoju sytuacji, owo manipulowanie przez UFOnautów na licznikach transferu jest relatywnie często stosowane dla blokowania dostępu do stron internetowych totalizmu. Plansze też podobne do pokazanej na powyższym "przykładzie 2" na niektórych stronach totalizmu można obecnie znaleźć wyświetlane tam niemal bez przerwy.


#C7. Sabotażowanie mojego dostępu do stron internetowych totalizmu, a w ten sposób uniemożliwienie mi aktualizacji tych stron:

       Od czasu do czasu UFOnauci odwołują się też do ogromnie dla mnie wrednego sabotażu. Polega on na tym, że nie pozwalają mi aktualizować niektórych ze stron internetowych totalizmu. Aby aktualizowanie to mi uniemożliwiać, UFOnauci odwołują się do kilku odmiennych tricków. Oto opisy tych z owych tricków UFOli, na jakich dotychczas udało mi się ich przyłapać:
       (a) Zmiana hasla. Dla istot niewidzialnych i niemal wszechmocnych wobec ludzi, jakimi są UFOle, nie istnieje najmniejszy problem z uzyskaniem praw administratorskich do dowolnego serwera. Z kolei mając te prawa, nic nie stoi im na przeszkodzie, aby zmieniać hasla osób których UFOnauci prześladują. Czynią to też kiedy tylko przyjdzie im taka ochota. W rezutacie, kiedykolwiek z badań przyszłości odkryją, że w jakimś momencie czasu ogromnie pilnie potrzebny mi będzie dostęp do którejś ze stron internetowych totalizmu, czy do któregoś co ważniejszego z moich emaili, (a kiedyś nawet i urządzeń chronionych hasłami jakich używałem w miejscu pracy dla różnych celów, np. dla kserokopiowania), zawsze wrednie psują mi tam hasło. Jako wynik nie mogę dostać się tam gdzie pilnie powinienem czegoś dokonać, lub gdzie oczekuje mnie coś ważnego dla totalizmu. To zaś opóżnia i dezaktualizuje moje działania. Najlepszym przykładem takich zmian haseł było kiedy 7 marca 2003 roku członkowie listy dyskusyjnej totalizm@hydepark.pl zaczęli dyskutować nad podjęciem uchwały o uznaniu manokraftu jako oficjalnego wyjaśnienia dla technicznych aspektów UFO. Aby uniemożliwić mi śledzenie tej dyskusji oraz branie w niej udziału, UFOle powtarzalnie zmieniali mi wówczas hasło jakie otwierało dostęp do mojej skrzynki internetowej na którą przychodziły głosy w dyskusji na ten temat. Jednocześnie zaś poprzez zaprogramowanych przez siebie sprzedawczyków, naciskali aby lista uchwaliła parodię owej uchwały. Takie uparte zmianianie przez UFOli mojego hasła na owej skrzynce trwało nawet już po podjęciu owej uchwały, czyli po 25 marca 2003 roku.
       (b) Uniemożliwienie mi logowania do stron internetowych totalizmu, poprzez popsucie lub przeprogramowanie skryptów na serwerze. Ten rodzaj sabotażu UFOle też stosują dosyć często. Najczęściej tak przeprogramowują skrypty serwera, że oferują one niemożliwie krótki do spełnienia "time out". Szczególnie ulubionym obiektem tego ich sabotażu, są strony internetowe udostępniające najnowszą wersję monografii [1/4]. Przykładowo, kiedyś była nią strona internetowa extraordinary.150m.com. (Ciekawe, że ta strona była bez przerwy sabotażowana, aż w końcu UFOle mi ją całkowicie wydeletowali. Przed nią UFOle równie uparcie mi deletowali aż trzy strony nazywane "extraordinary" jakie wcześniej otworzyłem). Innymi stronami na jakich UFOle często powtarzają ów trick z uniemożliwianiem mi logowania poprzez skrócenie "time out" do niemal zera jest strona members.fortunecity.com/timevehicle a także strona members.lycos.co.uk/freeenergy. Począwszy od końca maja 2005 roku, UFOnauci całkowicie zablokowali mi również w ten sposób dostęp do strony totalizmu o adresie: www.nrg.to/newzealand. Strona ta pozostaje poza moim dostępem i możliwościami aktualizacji nawet i w chwili obecnej.
       (c) Okresowe psucie serwerów, tak aby uniemożliwić aktualizację istniejących na nich stron internetowych. Praktycznie niemal wszystkie serwery ze stronami totalizmu psute były czasowo w ten właśnie sposób. Przykładowo, począwszy od 20 marca 2003 roku, UFOle calkowicie zasabotażowali serwer "20fr.com". Po owej więc dacie stało się zupełnie niemożliwe aktualizowanie stron utrzymywanych na tym serwerze - w tym także strony pigs.20fr.com na jakiej uszkodzeniu UFOnautom szczególnie wówczas zależało. Jako jedna z niewielu pierwszych stron totalizmu zaczęła ona bowiem upowszechniać wówczas ogromnie dla nich niebezpieczną, niedawno wcześniej opracowaną monografię [1/4] napisaną aż w dwóch językach: angielskim i polskim. Dlatego począwszy od owego dnia 20 marca 2003 roku, UFOle całkowicie mi uniemożliwili wchodzenie (logowanie) na ową stronę internetową pigs.20fr.com. Ich sabotaż polegał wtedy na tym, że ze strony tej całkowicie zniknął zawsze na niej obecny guzik logowania. Ponieważ UFOle popsuli też równocześnie stronę główną (wejściową) serwera "20fr.com", wchodzenie na ową stronę z głównej strony serwera 20fr.com także stało się niemożliwe. Serwer ten został naprawiony dopiero po upływie około 3 miesięcy. W rezultacie, od czasu popsucia tego serwera, aż do czasu jego naprawienia, strona pigs.20fr.com nie mogła być aktualizowana. Czytelnicy nie mieli więc dostępu do najnowszych aktualizacji monografii [1/4].
       Po sukcesie z popsuciem tamtej strony, UFOnauci cyklicznie psują inne serwery ze stronami totalizmu. Na szczęście serwis techniczny owych innych serwerów z reguły naprawia je już po kilku dniach.
       (d) Obniżenie moich limitów pamięciowych. Doskonałym przykladem takiej strony, w jakiej UFOle obnizyli mi limity pamięciowe począwszy od około 23 stycznia 2003 roku, stąd jakiej z tego powodu przez długi czas potem nie byłem już w stanie aktualizowac, to strona: http://members.fortunecity.com/timevehicle. Kiedykolwiek usiłowałem ową stronę uaktualizować, ukazywała się następująca informacja, kłamliwie ogłaszająca że na stronie tej zużyłem już całą przynależną mi pamięć (kliknij na podpis pod ramką poniżej aby ogladnąć ta stronę, potem powróć do niniejszej strony):

Tu powinna być wyświetlona strona multifileupload_fortunecity.htm.

Przykład 3: Sabotaż mojej przestrzeni na dysku w Fortunecity.

       Tymczasem informacja o dostępności pamięci do owej strony podawana mi przez serwer "fortunecity" stwierdzała wówczas co następuje:
http://members.fortunecity.com/timevehicle
TOTAL SPACE USED: 1242 KB / AVAILABLE SPACE: 102400 KB
Tak nawiasem mówiąc, to w celu wyklarowania sytuacji aż trzykrotnie napisałem wówczas na adres wskazany w powyższej informacji z "przykładu 3" - nigdy nie otrzymując od nich żadnej odpowiedzi.
       Po tym jak wystawiłem informacje o owym sabotażu UFOnautów na pierwszej wersji niniejszej strony internetowej o sabotażach, moje limity pamieciowe na serwerze "fortunecity" zostały przywrócone do oryginalnej wartości.Niemal jednocześnie jednak zmieniły się nastawy "time out" mojego dostępu do owego serwera. W wyniku tej zmiany "time out", w chwili obecnej praktycznie ciągle nie jest możliwym aktualizowanie strony na tym serwerze właśnie z uwagi że niemal natychmiast mój czas dostępu zostaje ucięty planszą "time out".


Część #D. Sabotażowanie połączeń internetowych pomiędzy użytkownikiem a stronami totalizmu:


#D1. Przerywanie połączń z danym serwerem:

       Kolejny objaw dosyć częstego sabotażu UFOnautów polega na przerywaniu połączeń z danym serwerem. UFOnauci odwołują się do niego jeśli zawiodą ich inne sposoby sabotażowania. (Np. w moim własnym przypadku odkryłem, że jeśli UFOnauta przydzielony do sabotażowania mojej działalności z jakiegoś powodu nie jest w stanie wywiązać się ze swego zadania, wówczas nagle tajemniczo coś się dzieje złego z połączeniami internetowymi Nowej Zelandii ze światem.) Sabotaż połączeń objawia się na kilka sposobów. Przykładowo poprzez zupełne zanikanie dostępu do internetu.

       Środki zaradcze: Jedynym co w takim przypadku daje się uczynić, to albo odwiedzić inną stronę z tą samą informacją czy publikacją, albo też powtórzyć odwiedzenie tej samej strony o nieco innym czasie. Wszakże z uwagi na obecność wielu stron na tym samym serwerze, UFOnauci z czasem zmuszeni są przywrócić z nim połączenie.


Część #E: Metody używane przez UFOnautów dla zniechęcania do czytania stron totalizmu:

      

#E1. Nawet najwięksi sceptycy prawdopodobnie odnotowali już owe sabotażujące plansze błędowe które nachalnie pokazują się na każdej stronie internetowej totalizmu - włączając w to i niniejszą stronę:

       Te plansze nachalnie wmawiające istnienie rzekomych błędów, prześladują każdą stronę internetową totalizmu i zniechęcają oglądających ją ludzi. Są one kolejnym z niezliczonych sabotaży jakim UFOnauci skrycie okupujący Ziemię poddają wszystko co dotyczy totalizmu. (Kiedy plansze te się pokażą, najlepiej jest kliknąć w nich na "X" lub na "No".) Nawet dla największych sceptyków owe nachalne plansze nieistniejących błędów powinny być wizualnym dowodem że jakaś złośliwa i dobrze ukryta moc faktycznie sabotażuje i niszczy strony totalizmu oraz wszystko inne co z totalizmem się wiąże. Wszakże jeśli ktoś skopiuje owe strony do swojego własnego komputera, błędy te nagle znikają. Strony totalizmu wogólne nie używają przecież skryptu, zaś ten rodzaj plansz błędowych może się pojawić tylko przy obecności źle napisanych skryptów. (Strony totalizmu są programowane w języku HTML - całkowicie bez użycia skryptów.) UFOnauci sprytnie wstawiają cichcem owe plansze do oprogramowania systemowego wszystkich serwerów które goszczą strony totalizmu. Te szczególne plansze błędów pojawiają się też wyłącznie na stronach totalizmu. Wszakże ich jedynym celem jest skryte sabotażowanie owych stron bez pozostawiania śladu kto dokonuje owych sabotaży. Na przekór jednak owego nachalnego sabotażowania i jego dowodów rzucających się w oczy na każdym kroku, nadal tylu naiwnych ludzi nie chce uwierzyć, że Ziemia jest jednak skrycie okupowana przez szatańskich UFOnautów jakich działania i intencje totalizm stara się zdemaskować.


#E2. Fałszowanie oraz podmienianie liczników odwiedzin:

       Warto tutaj też wspomnieć, że prawdopodobnie właśnie dla lepszego zniechęcania do czytania stron totalizmu , jednym z pierwszych obiektów ataku UFOnautów, zawsze jest licznik odwiedzin danej strony. (Po angielsku licznik taki nazywany jest "hit counter".) Stan tego licznika na stronach totalizmu niemal nigdy nie zgadza się z innymi danymi statystycznymi jakie daje się uzyskać na temat częstości odwiedzin danej strony. Wskazania licznika odwiedzin niekiedy mogą przy tym być o cały rząd (t.j. nawet o około 90%) niższe niż powinny.

       Środki zaradcze: Odnotuj, że aby bronić strony totalizmu przed tymi szatańskimi atakami i sabotażami UFOnautów (dawnych diabłów), wszystkie one zostały tak celowo zaprojektowane, aby każde działanie dawało się na nich zrealizować na co najmniej dwa zupełnie niezależne od siebie sposoby. To duplikowanie działania dotyczy także liczników odwiedzin. Jak łatwo to odnotować, każda strona totalizmu posiada zwykle dwa lub nawet więcej takich liczników. Jeśli więc jeden z nich zostaje zasabotażowany, zwykle ten drugi ciągle jeszcze działa. W podobny sposób także tekst publikacji oraz ilustracje jakie udostępniane są za pośrednictwem określonej strony totalizmu, również dostępne są na całym szeregu innych stron internetowych. (Adresy ich wszystkich wylistowane zostaly w "Menu 4" z lewego marginesu.) Jeśli więc jeden sposób uzyskania z nich czegoś nie zadziała, proszę nie dawać za wygraną i spróbować dopiąć swego na sposób następny. (Np. jeśli dane opracowanie czy rysunek nie daje się sciągnąć z jakiejs wskazanej tutaj strony, należy przenieść się na inną ze stron z tym samym opracowaniem i spróbować je sciągąć z tamtej innej strony.)


Część #F: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

      


#F1. Podsumowanie tej strony:

       Skoro strony totalizmu są aż tak intensywnie sabotażowane, to oznacza że są one również ogromnie ważne. Trzeba więc dołożyć starań aby każdy miał szansę z nimi się zapoznać.


#F2. Jak korzystać z tej strony:

       (1) Aby zobaczyć w całej okazałości jakiś rysunek, a potem załadować go z niniejszej strony do swojego komputera (tak że później da się np. poddać go analizie), najpierw kliknij na niego, a potem zachowaj go (save) na dysku twardym swojego własnego komputera.
       (2) Aby zobaczyć całe strony HTML z przykładami sabotażowania nr 2 i 3, najpierw kliknij na podpis pod daną stroną (podpis ten oznaczony jest kolorem zielonym) - co spowoduje ukazanie się owej strony w odrębnej ramce. Potem, gdy owa strona już się ukaże, można ją analizować lub zachować jej kod źródłowy na dysku twardym swojego własnego komputera. Zachowanie tego kodu wyjaśniono na stronie replikuj z "Menu 2" i "Menu 4".


#F3 Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#F4 Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


#F5. Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Zastrzega więc sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urządzenia, dowodu, itp.), powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie iż autorem danej idei i/lub badań jest Dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).


If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data zapoczątkowania budowy tej strony internetowej: luty 2002 roku
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 7 stycznia 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)